امروز : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

اداره صنعت و معدن شهرستان ری در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی صنعتی ، رتبه برتر را کسب کرد

 

 

 اداره صنعت، معدن و تجارت ری در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی صنعتی رتبه برتر را کسب کرد.


در سومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رونق تولید استان تهران که به ریاست استاندار تهران بهمراه ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ، روسای ادارات شهرستانهای تابعه و .. در محل استانداری برگزار شد از تلاشها و فعالیت های مدیریت و پرسنل اداره صنعت، معدن و تجارت در ساماندهی و ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی که حائز رتبه برتر استانی گردید ، توسط ریاست سازمان جناب آقای مهندس مس فروش تقدیر بعمل آمد.