b_300_300_16777215_00_images_choob.jpg

تخریب جنگل‌ها و قاچاق چوب به مرز بحران رسیده و باید با قاچاقچیان این حوزه بشدت برخورد شود. ریسک قاچاق چوب در برابر پولی که در ازای یک شب کار پرداخت می‌شود، برای این خلافکاران صرفه اقتصادی دارد. به‌همین دلیل است که آنان با وجود احتمال گرفتار آمدن در تله مأموران حفاظت از جنگل منابع طبیعی و گشت‌های پلیس ، مخاطرات را به جان می‌خرند و با سودجویان همراه می‌شوند.آنان هر روز راه و روشی متفاوت را برای دور زدن قانون و گذر از ایست و بازرسی‌های پلیس به‌کار می‌گیرند تا به اهداف مخرب خود برسند.

هر روز بخشی از اخبار پلیس به بحث بازداشت این افراد و توقیف خودروهایشان اختصاص دارد؛ خودرو‌هایی که بار آنها چوب درختانی است که به‌صورت غیرقانونی از جنگل بریده شده‌اند.اتفاق تکراری که برخوردهای قضایی نیز برای تنبیه شدن این افراد کافی به نظر نمی‌رسد. شاید شدت بخشی‌ها در تصویب قوانینی برای تنبیه قاچاقچیان این روزها که قاچاق چوب و تخریب جنگل به مرز بحران رسیده، ضرورت بیشتری پیدا کرده باشد.

هر چند که این اتفاق تنها بخش اندکی از سریال تلخ و دردناک است که در جنگل‌های کشور رخ می‌دهد و آگاهان امر بر این باورند که کمتر از چند درصد از اقدامات قاچاقچیان چوب کشف می‌شود و به رغم تلاش‌های مأموران حفاظت منابع طبیعی و پلیس باز هم مقدار زیادی از چوب‌های قاچاق از مسیرهای نامرئی به مقصد مورد نظر می‌رسند، مکان‌هایی که هنوز شناسایی آنها از سوی مردان قانون صورت نگرفته است.

قاچاق چوب معضلی است که در جنگل‌های ایران همواره وجود داشته‌است. کمبود نیروهای حفاظتی سازمان جنگل‌ها و خلاءهای قانونی موجود همچنین کمبود اعتبار، قاچاق را به مسأله‌ای عادی برای جنگل‌های کشور تبدیل کرده‌است.

مقابله با قاچاقچیان چوب مخاطرات زیادی داشته و استفاده از فناوری‌های روز برای رصد دائمی مناطق جنگلی، می‌تواند تا حدود زیادی کمبود نیروهای یگان حفاظت را جبران کند. البته استفاده از این فناوری‌ها نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم با صرف هزینه‌های هنگفتی است که با توجه به حجم اعتبارات تخصیص یافته به بخش منابع طبیعی، بدون شک ایجاد چنین زیرساخت‌هایی را غیرممکن می‌کند.

مدت زیادی است که کامیون های پر از چوب های قاچاق که بسیاری از آنها دارای طراوت و برگ های سبز نیز مباشند ، از محور قم به سوی گرمسار در حرکت هستند.این کامیون ها به طرز مشکوکی در حوالی عصر و غروب خود را به عوارضی قم - گرمسار می رسانند و مسیر خود را در تاریکی شب به سوی مقاصدی خاص ادامه می دهند.این صحنه ها احساسات بسیاری از مسافرین که در این محور تردد می کنند و حتی کارمندان پرتلاش و زحمتکش عوارضی قم - گرمسار را جریحه دارکرده است و می طلبد مسئولان ذیربط و نیروی محترم انتظامی با حساسیت و شدت عمل بیشتر و گسترده تری با این پدیده ظالمانه و غیرقانونی برخورد نماید.